Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
CỘNG TÁC VIÊN/PART TIME
50 TP. HCM 29/11/2018
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN
20 TP. HCM 19/11/2018
NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
25 TP. HCM 06/11/2018
TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN
06 TP. HCM 15/11/2018
TRƯỞNG NHÓM NHÂN SỰ
04 TP. HCM 24/09/2018
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
02 TP.HCM 10/11/2018
CHUYÊN VIÊN MARKETING ONLINE
03 TP.HCM 20/09/2018
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
06 TP.HCM 30/08/2018
NHÂN VIÊN VIẾT BÀI PR SẢN PHẨM
05 TP.HCM 30/08/2018
QUẢN LÝ TÒA NHÀ
03 TP.HCM 26/10/2017
BẢO VỆ
25 TP.HCM 15/10/2017