Vị trí tuyển dụng | Đông Hưng Group - Tập Đoàn Bất Động Sản Đông Hưng
Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN
20 TP. HCM 30/11/2017
NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
25 TP. HCM 26/12/2017
TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN
06 TP. HCM 15/11/2017
TRƯỞNG NHÓM NHÂN SỰ
04 TP. HCM 24/11/2017
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
02 TP.HCM 20/11/2017
CHUYÊN VIÊN MARKETING ONLINE
08 TP.HCM 20/11/2017
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
06 TP.HCM 30/11/2017
NHÂN VIÊN VIẾT BÀI PR SẢN PHẨM
05 TP.HCM 30/11/2017
QUẢN LÝ TÒA NHÀ
03 TP.HCM 26/10/2017
BẢO VỆ
25 TP.HCM 15/10/2017