Ngày 20/09/2017 (Nhầm ngày 01/08 ÂL), Ban Lãnh Đạo Tập Đông Hưng đã dành tặng những phần quà ý nghĩa đến toàn thể Cán Bộ Công Nhân Viên đang làm việc tại công ty, đây món quà tinh thần, là tấm lòng tri ân sâu sắc cho những đóng góp công lao mà cả tập thể đã cố gắng trong thời gian qua.

Những món quà này đã thể hiện tình cảm chân thành, hết mực quan tâm đến sống của nhân viên. Đồng thời là sự động viên, chia sẻ từ Ban Giám Đốc mong muốn tất cả nhân viên sẽ có được niềm vui Trung Thu trọn vẹn nhất.

Trung Thu trọn vẹn cùng toàn thể nhân viên Tập Đoàn Đông Hưng

Trung Thu trọn vẹn cùng toàn thể nhân viên Tập Đoàn Đông Hưng

Trung Thu trọn vẹn cùng toàn thể nhân viên Tập Đoàn Đông Hưng

Trung Thu trọn vẹn cùng toàn thể nhân viên Tập Đoàn Đông Hưng

Trung Thu trọn vẹn cùng toàn thể nhân viên Tập Đoàn Đông Hưng

Trung Thu trọn vẹn cùng toàn thể nhân viên Tập Đoàn Đông Hưng

Trung Thu trọn vẹn cùng toàn thể nhân viên Tập Đoàn Đông Hưng

Trung Thu trọn vẹn cùng toàn thể nhân viên Tập Đoàn Đông Hưng