HÌNH ẢNH BUỔI CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ ĐHG QUÝ III/2017

Những hình ảnh tổng kết trao thưởng giải bóng đá ĐHG tổ chức III/2017