Cảng hàng không quốc tế Long Thành | Đông Hưng Group - Tập Đoàn Bất Động Sản Đông Hưng
Bộ GTVT đề xuất làm 43 km đường sắt nối Long Thành với Tân Sơn Nhất

Bộ GTVT đề xuất làm 43 km đường sắt nối Long Thành với Tân Sơn Nhất

Cùng với việc triển khai Cảng hàng không quốc tế Long Thành, lãnh đạo Bộ GTVT đề xuất làm 43 km đường sắt nối Long Thành với Tân Sơn Nhất.