SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH PHẠM VĂN ĐỒNG 20/05/2017

Những hình ảnh sự kiện khai trương chi nhánh Phạm Văn Đồng được Đông Hưng tổ chức