Khai Trương CN Phạm Văn Đồng 20/05/2017 | Đông Hưng Group - Tập Đoàn Bất Động Sản Đông Hưng

SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH PHẠM VĂN ĐỒNG 20/05/2017

Những hình ảnh sự kiện khai trương chi nhánh Phạm Văn Đồng được Đông Hưng tổ chức