SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH NGUYỄN XÍ 20/05/2017

Những hình ảnh sự kiện khai trương chi nhánh Nguyễn Xí được Đông Hưng tổ chức