Khai trương CN Nguyễn Xí 20/05/2017 | Đông Hưng Group - Tập Đoàn Bất Động Sản Đông Hưng

SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH NGUYỄN XÍ 20/05/2017

Những hình ảnh sự kiện khai trương chi nhánh Nguyễn Xí được Đông Hưng tổ chức