SỰ KIỆN MỞ BÁN BÌNH CHIỂU RIVERSIDE CITY 6

Những hình ảnh sự kiện mở bán dự án Bình Chiểu Riverside City 6 được Đông Hưng tổ chức