THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

 – Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của công ty

– Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của công ty

– Căn cứ tờ trình số 1 đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt

– Ngày 07 tháng 12 năm 2016  thông báo cán bộ nhân viên

– Xét tình hình thực tế.

 THÔNG BÁO

 (V/v : Chính Sách Bán Hàng Tháng 12 tất cả Dự Án CĂN HỘ LAN PHƯƠNG )

 Hôm nay, Ngày 07 tháng 12 năm 2016 tại trụ sở Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Đông Hưng , chúng tôi gồm:

 Kính Gửi : Các Phòng Kinh Doanh SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG HƯNG TTT

 CĂN HỘ CAO CẤP : THE NAVITA VÀ MHBR

 Phương án 1: Thanh toán theo tiến độ

Đợt thanh toán Thời điểm thanh toán Giá trị thanh toán
  Đặt cọc mua căn hộ 50.000.000 đồng
Đợt 1 Ký Hợp đồng mua bán căn hộ sau 07 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đặt cọc Đóng đủ 30% tổng giá trị Căn hộ (Bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Sau 01 tháng, kể từ đợt 1 65% tổng giá trị Căn hộ
Đợt 3 Sau 03-06 tháng, kể từ đợt 1

Khi bên mua nhận được phiếu chuyển và biên nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ cho bên mua.

05% tổng giá trị Căn hộ

  

 • Phương án 2: Thanh toán theo thoả thuận:

 

QUÀ TẶNG LỊCH THANH TOÁN THOẢ THUẬN
PA 1 (30%) PA 2 (50%) PA 3 (70%) PA 4 (95%)
THỨ TỰ KHÁCH HÀNG   5 KH đầu 5 KH đầu  
CHIẾT KHẤU TRỰC TIẾP KHÁCH HÀNG   15.000.000 25.000.000  
TẶNG GÓI LÃI SUẤT KHÁCH HÀNG   06 Tháng 12 Tháng  
PHẦN TRĂM CHIẾT KHẤU KHÁCH HÀNG Trong vòng 02 ngày       8%
Trong vòng 05 ngày       5%
HIỆN VẬT KHÁCH HÀNG   IPHONE 7 + 12 THÁNG PHÍ QUẢN LÝ 1 xe VISION  +24 THÁNG PHÍ QUẢN LÝ
QUÀ TẶNG KÈM KHÁCH HÀNG   Giấy dán tường phòng khách hoặc sàn gỗ 1 phòng ngủ
BÓC THĂM TRÚNG THƯỞNG KHÁCH HÀNG 100% TRÚNG

 Chú ý:

 • Tổ chức bốc thăm trúng thưởng 100% vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần;
 • Giá trị số tiền lãi sẽ trừ vào giá trị Hợp đồng mua bán Căn hộ hoặc khách hàng được tặng học phí khi cho con theo học tại Trường Quốc Tế Việt Anh.

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG TẤT CẢ DỰ ÁN CĂN HỘ:

 Hoa hồng và chương trình thưởng chỉ được tính khi khách hàng thanh toán đủ 30%.

 • Nghiêm cấm gian lận dưới mọi hình thức (không trả hoa hồng, chi phí khác và cho thôi việc không lý do).
 • Ngày trả hoa hồng:

+ Khách hàng vay 30% sẽ nhận hoa hồng tháng sau vào ngày 10 tháng 12/2016

+ Khách hàng vay 50% sẽ nhận hoa hồng tháng sau vào ngày 20 tháng 12/2016

+ Khách hàng vay 70% sẽ nhận hoa hồng tháng sau vào ngày 30 tháng 12/2016

 

 • THỜI GIAN ÁP DỤNG : Thông báo này có hiệu lực đến ngày 31-12-2016.

 

  BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Đã ký

THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

 – Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của công ty.

– Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của công ty.

– Căn cứ tờ trình  số 1 đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt

– Ngày 07 tháng 12 năm 2016  thông báo cán bộ nhân viên

– Xét tình hình thực tế.

 THÔNG BÁO

 (V/v : Chính Sách Bán Hàng Tháng 12-2016 Dự Án CHỦ ĐẦU TƯ CTY LAN PHƯƠNG )

 Hôm nay,  Ngày 07 tháng 12 năm 2016 tại trụ sở Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Đông Hưng , chúng tôi gồm:

 Kính Gửi: Các Phòng Kinh Doanh SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG HƯNG TTT

  

 • PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ :

 BÌNH CHIỂU 1 – BÌNH CHIỂU 3 – BÌNH CHIỂU 2  & BÌNH CHIỂU 5

 

Đợt thanh toán Thời điểm thanh toán Giá trị lô đất

( % )

  Đặt cọc mua lô đất 50.000.000 đồng
Đợt 1 07 ngày sau khi đặt cọc ký hợp đồng đặt cọc lô đất Đóng đủ 30%

( Bao gồm tiền đặt cọc)

Đợt 2 Sau 10, kể từ đợt 1 65%
Đợt 3 Sau 30 ngày, kể từ đợt 1

Khi bên mua nhận được phiếu chuyển và biên nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho bên mua

5%

 

BÌNH CHIỂU 4

 

Đợt thanh toán Thời điểm thanh toán Giá trị lô đất

( % )

  Đặt cọc mua lô đất 50.000.000 đồng
Đợt 1 07 ngày sau khi đặt cọc ký hợp đồng đặt cọc lô đất Đóng đủ 50%

( Bao gồm tiền đặt cọc)

Đợt 2 Sau 10, kể từ đợt 1 45%
Đợt 3 Sau 30 ngày, kể từ đợt 1

Khi bên mua nhận được phiếu chuyển và biên nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho bên mua

5%

 TAM BÌNH

Đợt thanh toán Thời điểm thanh toán Giá trị lô đất

( % )

  Đặt cọc mua lô đất 50.000.000 đồng
Đợt 1 07 ngày sau khi đặt cọc ký hợp đồng đặt cọc lô đất Đóng đủ 30%

( Bao gồm tiền đặt cọc)

Đợt 2 Sau 20 ngày, kể từ đợt 1 65%
Đợt 3 Sau 3-6 tháng, kể từ đợt 1

Khi bên mua nhận được phiếu chuyển và biên nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngcho bên mua.

5%

  

 • PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THEO THOẢ THUẬN :

Chính sách bán hàng 

Chú ý:

 • Công ty tổ chức bốc thăm vào thứ 7 & CN hàng tuần

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG TẤT CẢ DỰ ÁN ĐẤT NỀN:

 • Nghiêm cấm gian lận dưới mọi hình thức (không trả hoa hồng, chi phí khác và cho thôi việc không lý do)
 • Hoa hồng và chương trình thưởng chỉ được tính khi khách hàng đã công chứng.
 • Ngày trả hoa hồng:

+ Khách hàng vay 30% sẽ nhận hoa hồng tháng sau vào ngày 10 tháng 12/2016

+ Khách hàng vay 50% sẽ nhận hoa hồng tháng sau vào ngày 20 tháng 12/2016

+ Khách hàng vay 70% sẽ nhận hoa hồng tháng sau vào ngày 30 tháng 12/2016 

THỜI GIAN ÁP DỤNG :

 • Thông báo này có hiệu lực đến ngày 31-12-2016.
 • Thông báo này có thể thay đổi khi có thông báo mới.

  BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Đã ký